Biblioteca Sant Agustí

Tràmits en línia

Donar documents

La Biblioteca Sant Agustí de la Seu d'Urgell agraeix els donatius que s'adeqüin a la nostra política de desenvolupament de la col·lecció, que suposin un benefici per al seu fons, que siguin d'interès per als usuaris i que compleixin els criteris següents.

S'accepten

 • obres en bon estat de conservació, en català o castellà, de nivell divulgatiu i editats per autors i editorials reconeguts, en qualsevol suport (llibre, CD, DVD, CD-ROM, partitura, mapa, etc)
 • obres de ciències que no superin els 3 anys d'antiguitat
 • obres d'humanitats que no superin els 5 anys d'antiguitat
 • obres de referència, com ara diccionaris i enciclopèdies, que no superin els 3 anys d'antiguitat
 • obres sobre el municipi de la Seu d'Urgell o la comarca de l'Alt Urgell i el seu entorn social, cultural i històric, sigui quina sigui la seva antiguitat
 • obres de ficció en qualsevol llengua
 • material audiovisual en bon estat, original i que s'avingui amb els criteris de desenvolupament de col·lecció audiovisual de la biblioteca
 • publicacions periòdiques de diferents temàtiques sobre el municipi de la Seu d'Urgell o la comarca de l'Alt Urgell

No s'accepten

 • documents en mal estat de conservació o usats, com ara llibres d'exercicis, retallables o quaderns per acolorir
 • obres amb continguts d'un nivell massa especialitzat per a una biblioteca pública, com ara publicacions científiques, a criteri del personal de la biblioteca
 • documents amb continguts que poden esdevenir obsolets amb rapidesa, com ara manuals d'informàtica, gramàtiques, llibres de text, etc., o que ja hagin perdut la seva vigència informativa
 • documents que expressin opinions o continguts contraris a la llei

Cal lliurar sempre abans una relació de documents per al seu examen. En el moment de fer la donació cal signar un document.

A través d'aquest formulari podeu proposar una donació de documents.

Dades del donant

Dades del document 1

Dades del document 2

Dades del document 3

Dades del document 4

Dades del document 5

(*) Les dades marcades amb un asterisc són obligatòries.


Les dades de caràcter personal que ha proporcionat seran tractades i incorporades a un fitxer responsabilitat de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell. En nom del compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, limitació, oposició i portabilitat de manera gratuïta mitjançant correu electrònic a: biblioseu@aj-laseu.cat o bé a l'adreça: Carrer Lluís de Sabater, 10-14 / 25700 La Seu d'Urgell / Lleida.

Ajuntament de la Seu d'Urgell - NIF: P2525200H - Tlf. 973 350 010 - Plaça dels Oms, 1 - 25700 La Seu d'Urgell (Lleida)