Biblioteca Sant Agustí

Estadístiques

201020112012201320142015
Activitats
Visites escolars 33 37 47 73 62 90
Assistents 714 873 1063 1.521 1.364 1.937
Altres visites organitzades 1 5 3 10 7 12
Assistents 40 105 57 240 134 239
Hores del conte 14 12 12 16 22 17
Assistents 636 644 625 597 1.014 846
Exposicions 6 17 11 13 10 9
Assistents 743 1.367 1.425 1.261 833 756
Cursos i tallers 2 4
Assistents 48 72
Clubs de lectura 10 8 11 16 29 25
Assistents 136 152 181 193 293 222
Audicions, concerts,
projeccions i representacions
14 20 9 6 6 3
Assistents 171 259 59 67 58 44
Conferències i presentacions 1 11 6 2 6 22
Assistents 50 493 268 52 175 530
Altres activitats 4 6 23 21 26 21
Assistents 140 1.516 1.022 869 1.057 1.096
Total d'activitats 85 120 122 157 176 199
Total d'assistents 2.678 5.481 4.704 4.800 5.111 5.670
Usuaris
Visites en línia (web, Twitter i Facebook) 30.901 125.220
Visites presencials 49.762 51.166 48.797 40.930 41.422 40.802
Usuaris d'Internet i d'ofimàtica 3.150 2.255 1.785 1.331 1.065 896
Préstecs (documents)
Total 49.964 43.259 36.204 34.191 30.697 30.033
Usuaris inscrits (carnets)
Total 9.757 10.219 10.537 10.863 11.135 11.442
Fons (documents)
Total 47.182 48.866 49.515 50.521 51.521 53.094
Publicacions periòdiques
Total 380 360 127 127 95 95
Préstec interbibliotecari
Documents demanats a altres biblioteques 245 468 563 745 838 905
Documents servits a altres biblioteques 358 515 432 638 521 709

Notícies relacionades