Biblioteca Sant Agustí

Seccions

Reserva

La secció de reserva, a la 4a planta, conserva els llibres editats abans de l'any 1963. Aquesta secció està exclosa de préstec, tot i que es pot sol·licitar la consulta supervisada dels documents que conté.

Alguns d'aquests documents antics es poden consultar en línia. Vet aquí una mostra: