Biblioteca Sant Agustí

Tràmits en línia

Reserva de cita prèvia

Useu aquest formulari per demanar torn per triar i endur-vos documents a casa

Dades personals

(*) Totes les dades de l'apartat "Dades personals" són obligatòries.

Recordeu que:

  1. Podeu demanar lots de llibres a través del formulari "Reserva de lots i documents".
    Els prepararem i només us caldrà recollir-los.
  2. És imprescindible haver rebut la confirmació de la biblioteca.
  3. Cal ser puntuals, la reserva es perdrà passats 10 minuts.
  4. Obligatori l'ús de mascareta i gel hidroalcohòlic.

Les dades de caràcter personal que ha proporcionat seran tractades i incorporades a un fitxer responsabilitat de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell. En nom del compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, limitació, oposició i portabilitat de manera gratuïta mitjançant correu electrònic a: biblioseu@aj-laseu.cat o bé a l'adreça: Carrer Lluís de Sabater, 10-14 / 25700 La Seu d'Urgell / Lleida.

Ajuntament de la Seu d'Urgell - NIF: P2525200H - Tlf. 973 350 010 - Plaça dels Oms, 1 - 25700 La Seu d'Urgell (Lleida)