Biblioteca Sant Agustí

Tràmits en línia

Reservar documents

Si t'interessa un llibre de la nostra biblioteca, però el té en préstec un altre usuari, pots fer-ne una reserva.

Quan retornin el document reservat, el personal de la biblioteca es posarà en contacte amb tu per tal que el passis a recollir. Hauràs de fer-ho en un termini màxim de 5 dies des de la data d'avís.

Recorda que només es poden reservar els llibres que estan en préstec.

Dades personals

Dades del document 1

Dades del document 2

Dades del document 3

Dades del document 4

Dades del document 5

Totes les dades de l'apartat "Dades personals" són obligatòries.


Les dades de caràcter personal que ha proporcionat seran tractades i incorporades a un fitxer responsabilitat de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell. En nom del compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, limitació, oposició i portabilitat de manera gratuïta mitjançant correu electrònic a: biblioseu@aj-laseu.cat o bé a l'adreça: Carrer Lluís de Sabater, 10-14 / 25700 La Seu d'Urgell / Lleida.

Ajuntament de la Seu d'Urgell - NIF: P2525200H - Tlf. 973 350 010 - Plaça dels Oms, 1 - 25700 La Seu d'Urgell (Lleida)