Biblioteca Sant Agustí

Tràmits en línia

Reserva de places

Dades personals

Edat:Tasca


Reserva d'espai 1

Reserva d'espai 2

Reserva d'espai 3

Reserva d'espai 4

Totes les dades de l'apartat "Dades personals" són obligatòries.

Recordeu que:

  1. Els menors de 10 anys no poden accedir a la biblioteca, la sala infantil està tancada. Podeu demanar lots de llibres a través del formulari "Reserva de documents en temps de COVID-19"
  2. Es pot reservar com a màxim 2 dies/setmana (dues setmanes)
  3. És imprescindible haver rebut la confirmació de la biblioteca
  4. Cal ser puntuals, la reserva es perdrà passats 10 minuts
  5. Obligatori l'ús de mascareta, gel hidroalcohòlic, peücs i guants per accedir a les sales

Les dades de caràcter personal que ha proporcionat seran tractades i incorporades a un fitxer responsabilitat de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell. En nom del compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, limitació, oposició i portabilitat de manera gratuïta mitjançant correu electrònic a: biblioseu@aj-laseu.cat o bé a l'adreça: Carrer Lluís de Sabater, 10-14 / 25700 La Seu d'Urgell / Lleida.

Ajuntament de la Seu d'Urgell - NIF: P2525200H - Tlf. 973 350 010 - Plaça dels Oms, 1 - 25700 La Seu d'Urgell (Lleida)